Danske Sikkerhedsdatablade på alle vores produkter.:

Databladene er I høj kvalitet så det tager lidt at loade…  
SDS er fremstillet som dokument og må derfor IKKE kopiers eller ændres.

Datasikkerhedsblade er udarbejdet og validerer af.:

Mediator A/S
Centervej 2
6000 Koldig
cvr. 31612438
+45 75 54 08 24

Nødtelefon
Giftlinien  + 45 82 12 12 12