10ml. 50% BROAD SPECTRUM CBD

795,00 kr.

Ingredienser: 5000 mg, CBD

    • 100 % naturlig CBD olie udvundet fra  hamp.
    • En flaske med 10 ml CBD olie svarer til ca. 270-300 dråber.
    • Høj Cannabinoide indhold
    • Lys CBD OLIE.

 

EAN: 5705641101509 Varenummer (SKU): 10ml. 50% BROAD SPECTRUM CBD (Lys) Kategori:

Broad Spectrum CBD Olie i Verdensklassen, der sælges både Engros- og Detailhandel, Olie stammer fra de Græske Alper.
Olien har Danske Sikkerhedsdatablad udarbejdet af Mediator A/S i Kolding, produktet indeholder THC <0,2%
og derved overholder produktet også Dansk Lovgivning om euforiserende stoffer, Produkterne er desuden tilmeldt
Giftlinjen som svare 24/7/365 telefon 82 12 12 12. , her kan man få hjælp ved uheld,
b.la. ved indtagelse, hudkontakt, indånding, eller såfremt at man skulle have fået det øjenene  mv.

Produktet indeholder fra 5% CBD til 99% CBD
Databladet er registreret hos Sikkerhedsstyrelsen ( SIK )

Sikkerhedsdatabladet finder du her

Indånding:
Ved ubehag: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Ved ubehag Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.
Søg eventuelt læge ved ubehag.

Hudkontakt:
Vask huden med vand og sæbe.
Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjenkontakt:
Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Vægt0,2 kg
Vare Type

Tek. Vare

Handelsnavn

BROAD SPECTRUM CBD

Indholdsstoffer

Cannabidiol (CBD)

Kemisk råvare

THC < 0,2%

SDS-Version

1.1
BROAD SPECTRUM CBD
Sikkerhedsdatablad SDS certifikat findes på dette produkt.

https://medcbd.dk/index.php/sds/