Kunde Loyalitetsprogram ? Nej her behandler vi alle kunder ens.
RAW ORGANIC - FULL SPECTRUM - BROAD SPECTRUM

CBD olie fremstillet af certificeret hamp

Vores Hamp produkter er i så høj kvalitet at det sælges  som Tek. vare med Danske Sikkerhedsdatablade af sikkerheds mæssige grunde.

De fleste CBD- produkter, der findes på markedet rund om i verden, kan ikke levere en brøkdel af disse resultater. ”Problemet er, at hamp produkterne, der sælges mange gange er fortyndet eller ikke indeholder nok eller noget som helst CBD eller THC” af betydning.

De få virksomheder der sælger kvalitets CBD & CBG  kan man kende på at deres produkter er registreret med bl.a. 
Produktidentifikation med kvalitetstjek, Sikkerhedsdatablad, klassificering af stoffet eller blanding, Sammensætning, førstehjælpsforanstaltninger, herunder ved Indtagelse, Hudkontakt, Øjenkontakt, Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede. 

vores produkt er endvidere tilmeldt Giftlinjen, hvor man kan få informationer  

Vores produkt har alle Danske Sikkerhedsdatablade …

I nogle lande må man ikke fortælle om hvad produkterne kan,

og da vi ønsker at imødekomme disse krav, har vi fjernet info på siden.

Google ved jo alt....