Handelsbetingelser

LÆS DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER VEDRØRENDE ANVENDELSE nøje inden du bruger denne webside.
Alle brugere af dette websted er enige om, at adgang til og brug af dette websted er underlagt følgende vilkår og betingelser og anden gældende lovgivning. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge dette websted.

UK LOV
Personer under 18 år, der bruger vores websted, vil øjeblikkeligt blive forbudt, IP-blokeret, og som afskrækkende middel rapporteres til I.A.P.I for mindreårigt misbrug af internet, det er en alvorlig sag i samfundet.

ll af vores produkter er 100% certificeret Juridisk og overholdende i hele Storbritannien, forudsat at de ikke misbruges eller markedsføres unøjagtigt for sådan.

ALLE PRODUKTER, BROUGHT FRA MedCBD Ltd., ER STÆRKT TIL AT BENYTTES I DIN LANDELOV.

INTERNATIONAL LOV
Vi påtager os ikke ansvar for brudte internationale love vedrørende produkter, vi sælger til kunder i udlandet.

Det er op til dig kunden, ikke os, at afgøre, om produkter, du ønsker at bestille, er lovlige i dit land.

Vi kan ikke påtage os ansvar for eventuelle følger eller erstatte konfiskation for produkter, der er bragt fra MedCBD Ltd Shops.

Dette gælder ALLE internationale kunder. Vi sender videre forståelsen for, at alt ansvar, der påhviler dig, kunden, og alle de respektive love i dit land er overholdt.

 

DELTAGELSE FRASKRIVELSE
MedCBD Ltd. vurderer og kan ikke gennemgå al kommunikation og materiale, der er sendt til eller oprettet af brugere, der får adgang til webstedet, og er ikke på nogen måde ansvarlig for indholdet af denne kommunikation og materiale.

Du anerkender, at ved at give dig muligheden for at se og distribuere brugergenereret indhold på webstedet, fungerer MedCBD Ltd. blot som en passiv kanal for sådan distribution og påtager sig ikke nogen forpligtelse eller ansvar i forbindelse med indhold eller aktiviteter på websted.

OPHAVSRET
Hele indholdet, der er inkluderet på dette websted, inklusive, men ikke begrænset til tekst, grafik eller kode er ophavsretligt beskyttet som et kollektivt værk under UK og andre ophavsretlige love, og er ejendom af MedCBD Ltd. Det kollektive arbejde inkluderer værker, der er licenseret til MedCBD Ltd. Copyright 2020, MedCBD Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT. Tilladelse til elektronisk kopiering og udskrivning af papirkopier af dette websted med det eneste formål at afgive en ordre hos MedCBD Ltd. eller køb af MedCBD Ltd. produkter. Du kan vise og, med forbehold for eventuelle udtrykkelige angivne begrænsninger eller begrænsninger vedrørende specifikt materiale, downloade eller udskrive dele af materialet fra de forskellige områder på webstedet udelukkende til din egen ikke-kommercielle brug eller for at afgive en bestilling hos MedCBD Ltd. eller til at købe MedCBD Ltd. produkter. Al anden brug, herunder men ikke begrænset til reproduktion, distribution, visning eller transmission af indholdet på dette websted er strengt forbudt, medmindre tilladelse fra MedCBD Ltd. Du accepterer endvidere ikke at ændre eller slette nogen ejendoms meddelelser fra materialer, der er downloadet fra siden .

VAREMÆRKER
Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne for MedCBD Ltd. brugt på webstedet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MedCBD Ltd.

GARANTIBEHANDLING
Dette sted og materialer og produkter på dette websted leveres “som det er” og uden garantier af nogen art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået. I videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver MedCBD Ltd. alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. MedCBD Ltd. repræsenterer eller garanterer ikke, at de funktioner, der findes på webstedet, vil være uafbrudt eller fejlfri, at manglerne bliver rettet, eller at dette sted eller serveren, der gør webstedet tilgængeligt, er fri for vira eller andre skadelige komponenter . MedCBD Ltd. fremsætter ingen garantier eller repræsentationer vedrørende brugen af materialerne på dette websted med hensyn til rigtighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, brugbarhed, aktualitet, pålidelighed eller på anden måde. Nogle stater tillader ikke begrænsninger eller eksklusioner af garantier, så ovennævnte begrænsninger muligvis ikke gælder for dig.

ANSVARSBEGRÆNSNING
MedCBD Ltd. er ikke ansvarlig for særlige eller følgeskader, der skyldes brugen af eller manglende evne til at bruge materialerne på dette websted eller produkternes ydelse, selvom MedCBD Ltd. er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Anvendelig lov tillader muligvis ikke begrænsning af udelukkelse af ansvar eller tilfældige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke