Danske Sikkerhedsdatablade på alle vores produkter.:

SDS er et dokument og må derfor IKKE kopiers eller ændres.

 

Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Bygge 30
6700 Esbjerg

Tlf. +45 33 73 20 00

Mediator A/S
Centervej 2
6000 Koldig
cvr. 31612438
Tlf. +45 75 54 08 24

Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23E
2400 Kbh NV

Giftlinien +45 82 12 12 12
Alle Regioner