Har du endnu ikke prøvet vores produkter ? så er du gået glip af noget...
RAW ORGANIC - FULL SPECTRUM - BROAD SPECTRUM - CBG

Alle vores produkter har godkendt Dansk Sikkerheddatablad

Vores vare er en Ren Råvare

Vores CBD produkter er i så høj kvalitet at det kun bliver solgt  som Ren Råvare.

Alle vores produkter er derfor  forsynet med Dansk
Sikkerhedsdatablad der er udarbejdet af Mediator A/S i Kolding Vores Sikkerhedsdatablade er er blevet opdateret til allernyeste  SIK. lov karv af 01.01.2023.

Vores Olier er en Ren Råvare og kan derfor benyttes til fremstilling af bl.a. andre produkter, og kan tåle fortynding med MCT olie, eller benyttes lige som den er. 

Vores Sikkerhedsdatablad indeholder bl.a. oplysninger om .:
Produktidentifikation med kvalitetstjek, klassificering af stoffet eller blanding, Sammensætning, førstehjælpsforanstaltninger, herunder ved Indtagelse, Hudkontakt, Øjenkontakt, Vigtigste symptomer og bivirkninger, både akutte og forsinkede. 

Vores produkt er endvidere tilmeldt Giftlinjen, hvor man kan få informationer ved bl.a. overfølsomhed m.v.. telefon nr. +45 82 12 12 12

Mange sælger/forhandler af CBD olier fortæller 1-3 hånds beretninger om hvad produkterne kan bruges til, dette er IKKE tilladt i Danmark.

Vi garanter for at vores produkt, ligesom vi garantere for sikker leverring til vores kunder fra dag til dag.

og husk Google ved jo svaret på alt....

EUR
EUR-currency-flag
DKK
DKK-currency-flag
GBP
GBP-currency-flag
NOK
SEK
SEK-currency-flag
EUR
EUR-currency-flag
DKK
DKK-currency-flag
GBP
GBP-currency-flag
NOK
SEK
SEK-currency-flag